Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2021 – 2025

MTÜ Eesti Pereteraapia Kool alustab vastuvõttu 2021. a. jaanuaris algavale perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava vastab Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingu väljaõppe nõuetele.

Koolitust viivad läbi EPTÜ poolt tunnustatud pereterapeudid ja koolitajad-superviisorid Jelena Põldsam, Monika Koppel, Sirje Agan-Liive ja Siiri Tõniste.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2021. a. jaanuaris ja lõpeb 2023.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2024.- 2025. a. ).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub esimesel aastal 4 ja teisel ning kolmandal aastal 8 supervisioonipäeva aasta kohta. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Teooriaseminaridel käsitletakse süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi ning tehnikaid. Esimesel õppeaastal keskendutakse indiviidile süsteemis ning enda eristumisele päritoluperest, teisel aastal on fookuses laste ja teismelistega peredega töö ning kolmandal aastal on läbivaks teemaks paarisuhe ning sellega seotud problemaatika. Õppeprotsess on aktiivne – teooriaarutelud vahelduvad praktiliste harjutuste ja õpilaste oma kogemuse reflektsiooniga.

Supervisioonides on esialgu fookus õpilaste päritolupere analüüsil, teisel õppeaastal lisandub õpilaste poolt esitatud peretöö juhtumite arutelu. Meetoditena kasutatakse genogrammi ja videosalvestiste analüüsi, rollimänge, skulptureerimist jm.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

Kasuks tuleb…

Õppemaks.

Õppemaksu arvestuse aluseks on õppepäeva maksumus. Esimesel õppeaastal toimub 24 õppepäeva, teisel ja kolmandal õppeaastal 28 õppepäeva. Esimese õppeaasta kogumaksumus on 1920 eur , lisandub käibemaks. Õppemaksu tasumine toimub 4 korda aastas võrdsetes osades

Koolitus toimub Tallinnas, Jaama 1a.

2021 õppeaasta koolituspäevad:

kevad 2021: 28-29.01, 25-26.02, 25-26.03, 22-23.04, 27-28.05, 15-16.06
sügis 2021: 23-24.09, 28-29.10, 25-26.11, 16-17.12. Supervisioonipäevad täpsustuvad.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

  1. Avaldus.
  2. Curriculum vitae.
  3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
  4. Lühike motivatsioonikirjeldus.

Dokumendid palume saata: siiri.toniste@mail.ee

Registreerumise tähtaeg: 15. detsember 2020

Intervjuu- ja tutvumispäev: 13.jaan. 2021, kell 10 -17 Tallinnas, Jaama 1a.

Tutvumispäeval osalemise tasu on 80 eur +km. Tutvumispäeval saab põhjaliku ülevaate väljaõppe sisust ja protsessist ning osalejatel on võimalik hinnata oma ressursse ja motivatsiooni väljaõppe läbimiseks.

Lisainfo ja kontakt: Siiri Tõniste, siiri.toniste@mail.ee, tel. 56456013